Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for lunden vaskeri.

Dette gælder for leje af duge.

  1. Lejer er den der lejer, herefter kaldet lejer.

2. Lunder er udlejer, herefter kaldet udlejer.

3. Lejeperioden er i den uge hvor dugene er bestilt til.

4. Lejer skal ved modtagelse sikre sig at alt er som det skal være. reklamationer herefter modtages ikke.

5. Dugene skal sendes/leveres tilbage første mandag efter brug, såfremt det er en helligdag er det første hverdag herefter.

6. Såfremt dugene ikke sendes/leveres tilbage til tiden er udlejer berettiget til leje for en uge mere eller såfremt der går længere tid for efterfølgende uger, eller kræve erstatning for dugene, eller begge dele.

7. Såfremt dugene bliver beskadiget så de må kasseres er lejer pligtig til at erstatte den eller de duge er er ødelagt. der er her tale om unormalt brug, som kan være brug af stjernekaster, da de laver huller i dugen. Ligeledes er det ikke tilladt at skrive eller tegne på dugene.

8. Skulle der være en plet på dugen giver dette ikke nogen ret til refusion.

9. Betaling sker forud, før der sendes.

10. Såfremt det sker at udlejer ikke kan leverer en bestilt ordre vil der ske tilbagebetaling af indbetalt beløb. Herudover kan lejer ikke gøre krav på mere.

Dette gælder for vask af duge i vores vaskeri.

11. Vi kan ikke garanterer for at der ikke er optisk hvidt i vores sæbe.
Det vil kunne ske at en dug mister farve ved vask.

12. Der betales forud før tilbagelevering til indleveringsstedet.

13. Hvis der er omstændigheder (force majeure) eller noget der kan sammenlignes med dette, medføre dette ansvarsfrihed fra Lundens side for alle ting Lunden beskæftiger sig med, også såfremt det er kunden der vil afbestille. paragraf 13 vil i så fald erstatte paragraf 10.

Enhver tvist der skulle opstå i parternes samhandelsforhold og som ikke kan løses i mindelighed skal indbringes for retten i Randers, Danmark